Luotettava kumppanisi

Turvallisuus ja vastuullisuus kaikki kaikessa

Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että ympäristön, ihmisten ja talouden hyvinvoinnin näkökulmat huomioidaan päätöksenteossa sekä päivittäisessä työssä. Yrityskulttuurimme on avoin ja tiiviiseen kommunikaatioon perustuva; kokoluokassamme voidaan puhua qmea-perheestä. Tärkein osa-alue toiminnassamme asiakkaan suuntaan on kuitenkin tietoturva.

Ideasta toteutukseen ripeästi etenevät verkkopalveluratkaisut, digitaaliset markkinointikampanjat tai vaikkapa sosiaalisen median integraatiot muodostavat aina tietoturvariskin. Kun mukaan kuvaan tulevat vielä käyttäjien tunnistautuminen ja käyttäjätietojen hallinta, pitää tavallisen tietoturvan lisäksi huomioida tietosuojalaki ja sen vaatimukset. Riskiä lisää myös palvelujen kerrostuminen, jos vaikeammat tekniset toteutukset siirretään toimittajalta alihankkijalle.

Qmea tarjoaa kokonaisuuden, jossa asiakkaan eri digitaalisen näkyvyyden ja verkkopalvelujen tarpeet toteutetaan tiimityönä yrityksen sisällä. Prosessimme on mietitty tarkasti ja sitä ohjaa ISO27001-tyylinen tietoturvan hallintakehikko. Muutamana esimerkkinä:

  • ISO27001-sertifioidut konesalit
  • Kaksivaiheinen tunnistus aina käytössä
  • Palvelimien ja ohjelmistojen kuukausittaiset päivitykset
  • Sisäinen riskinhallinta ja käytäntödokumentaatio

Strategiamme on tuottaa laadukas, luotettava ja tietoturvallinen palvelukokonaisuus ilman tarvetta hajauttaa verkkoratkaisuja, digimarkkinoinnin, verkkonäkyyden ja mediatuotannon ratkaisuja usealle eri toimittajalle.

Kimmo Mustonen, Toimitusjohtaja

Kimmo Mustonen, CEO