Laadukas projektityöskentely osana onnistumista

Qmea toteuttaa monipuolisesti laadukkaita ohjelmistoja, verkkopalveluita ja tietojärjestelmiä. Toteutamme ohjelmistoprojektit käyttäen ketteriä menetelmiä, jolloin kustannusten sekä projektin edistymisen seuranta on helppoa.

Projektiosaaminen

Laadukas, osaava ja ketterä projektinhallintamme auttaa toteuttamaan tavoitteet onnistuneesti ajallaan. Meillä on vankka kokemus laajojen projektien läpiviennistä. Ymmärrämme, milloin perinteinen projektinhallinta on paikallaan ja milloin ketterät menetelmät ja iteratiivinen kehitys tuottavat parhaan tuloksen.

Projektinhallinta

Tarjoamme asiakkaalle kokonaisvaltaisen projektiosaamisemme. Projektimme lähtee liikkeelle laadukkaasta valmistelusta ja asiakaslähtöisestä suunnittelusta. Projekti operoidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa päättyen aikataulun mukaiseen projektin päättämiseen ja materiaalin luovutukseen. Ennen projektin aloittamista käymme läpi asiakkaan kanssa liiketoiminnan tarpeet, sidosryhmät ja odotukset, jotta saamme yhdessä aikaiseksi onnistuneen projektin. Pienenkin hankkeen onnistumiseen vaikuttaa molemminpuolinen ymmärrys siitä, mitä tehdään. Jo projektin alussa otamme huomioon myös projektin jalkauttamiseen liittyvät jälkityöt ja mahdolliset liitokset asiakkaan prosesseihin.

Projektinhallinnan ammattilainen käytössäsi

Qmea tarjoaa jokaiseen projektiin ammattitaitoisen projektiosaamisen ja osaajan asiakkaan yhteyshenkilöksi. Asiakkaan tyytyväisyys on tärkein kriteerimme ja siksi haluammekin määritellä yhdessä asiakkaan kanssa halutun ratkaisun ominaisuudet ja toimitamme sovitun kokonaisuuden. Haluamme taata laadukasta palvelua, joka tähtää toteutuksemme onnistuneeseen ja ryhdikkääseen käyttöönottoon.

Projektin jalkauttaminen on puoli ruokaa

Laadukas dokumentaatio ja jälkityöt prosessi-integraatioineen ovat asiakkaalle yhtä tärkeää kuin onnistunut projektin läpivienti. Tarvittaessa autamme jalkauttamaan projektin osaksi asiakkaan muita prosesseja. Myös jatkokehitys ja mahdolliset tulevaisuuden roadmapit kuuluvat palveluumme. Hyvä ja tehokas projektin rajaaminen jo suunnitteluvaiheessa suuntaa tekemisen olennaiseen. Kaikkea ei välttämättä ole järkevää rakentaa kerralla, joten kehitysvaiheessa iteratiivinen projektinhallinta pitää jatkuvasti paketin kasassa ja asiakkaan ajan tasalla. Yhteistyössä syntyy paras mahdollinen win-win tilanne. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeintä!

Joustavaa projektinhallintaa

Qmea käyttää joustavasti eri projektimalleja projektin tyypin ja koon mukaan. Pystymme joustavasti tekemään kiireellisiä pikahankkeita tai suuria asiakashankkeita, johon kuuluu asiakasympäristön palvelujen määritys ja niiden integraatioiden konfigurointi.

Projektimallit

Valitsemme projektiin parhaiten sopivan projektimallin. Ohjelmistokehityksessä käytämme aina ketteriä työskentelytapoja, joissa tärkeänä osana on toteuttaa lyhyitä milestoneja eli sprinttejä. Näin projektin eteneminen, raportointi ja tarvittaessa suunnan muuttaminen onnistuvat ketterästi.

Suuremmissa ja monimutkaisimmissa asiakashankkeissa käytämme omaa Qmea Enterprise Project Management -projektimallia, joka sisältää elementtejä palvelumuotoilusta, ketteristä menetelmistä ja ITIL-mallista.

Ketterät menetelmät

Projektityökalupakkiimme kuuluvat olennaisena osana ketterät menetelmät. Ketterät menetelmät auttavat muutoshallinnassa, projektin toimintojen priorisoinnissa, kommunikaatiossa ja seurannassa. Suunnittelu, muutokset ja testaus tapahtuvat jatkuvasti, eivätkä erillisinä blokkeina. Ketterät menetelmät toimivat erityisesti projekteissa, joiden tulosta ei voida määritellä kovin tarkasti etukäteen. Lisäksi ketterät menetelmät toimivat luovassa työssä, koska projektin tekijät itseohjautuvat. Perinteistä hankevalmistelua ei kuitenkaan kannata unohtaa; ketterät menetelmät ovat parhaimmillaan, kun projektin on edennyt toteutusvaiheeseen.

Koulutamme myös asiakkaan ymmärtämään ketteriä ja iteratiivisia menetelmiä, jos ne eivät ole ennestään tuttuja. Ketteriä menetelmiä voidaan soveltaa myös ohjelmistotuotannon ulkopuolella, ja autamme mielellämme asiakasta kehittämään projektinhallintaansa tehokkaammaksi niiden avulla.

Ota yhteyttä