UI- ja UX-suunnittelu

Ennen jokaista liikkeelle lähtöä tärkein kysymyksemme on – kuka tai keitä te olette? Tätä kysymystä seuraa tietysti yhtä tärkeä kysymys – mikä on yhteinen tavoitteemme?

UX-suunnittelu eli käyttäjäkokemus suunnittelu ja UI-suunnittelu eli käyttöliittymäsuunnittelu kulkevat koko suunnittelumatkan ajan käsi kädessä tarkoittaen eri asioita, sisältäen kuitenkin monia yhtäläisyyksiä.

UI-UX-suunnittelu

Mikä UI ja UX?

UI (user interface)

Nimensä mukaisesti käyttöliittymäsuunnittelu viittaa käyttöliittymään eli siihen, mitä loppukäyttäjä näkee näytöllä. Käyttöliittymäsuunnittelussa vaikutetaan visuaalisin keinoin siihen, miten käyttäjän vuorovaikutus kyseisen käyttöliittymän kanssa toimii. Käyttöliittymäsuunnittelussa panostamme helppokäyttöisyyteen ja tehokkuuteen pitäen suunnittelun keskiössä itse loppukäyttäjän. UI muotoilee käyttöliittymän visuaalisen ilmeen ja vaikuttaa siihen, kuinka helppoa on informaation löytäminen. Käyttöliittymäsuunnittelu lähtee liikkeelle tarpeista. Kun tarpeet on kartoitettu ja kuvattu, käytännön suunnittelu voi alkaa.

UX (user experience)

Käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan sitä, miten käyttäjä kokee verkkosivuston, mobiilisovelluksen tai minkä tahansa käyttöliittymän käytön. Käyttökokemuksen yksi tärkein ominaisuus on käyttöliittymän käytettävyys. Lopputuotetta käyttämällä saavutetaan haluttu tavoite, kun käytettävyys on huomioitu hyvin. Meille on tärkeää, että lopputuotetta voi käyttää intuitiivisesti. Käyttäjäkokemusta siivittää visuaalisesti hyvännäköinen käyttöliittymä, joten meille on ensiarvoisen tärkeää, että käyttöliittymä on sekä kaunis että helppokäyttöinen.

Matka tinkimättömään käyttöliittymään

“Päästäksemme parhaaseen lopputulokseen tarvitsemme teitä. Asetettu tavoite on yhteinen ja tämän vuoksi lähdemme liikkeelle yhdessä, jatkaen matkaa hyvässä yhteistyössä.

Design Workshopin lopputulema vastaa kysymyksiin, kuten: Mitä toimintoja ja asioita haluamme saavuttaa? Kenelle suunnittelemme? Minkälaisia asioita haluamme korostaa? Mitä käyttäjä tekee ja miksi?”

Annaliisa Rautiainen, Designer

Kysy lisää

UI- ja UX-matka

Design Workshop

Prototyyppi (sivuston ulkoasusuunnitelma)

Iteroinnit / Hautomot

Prototyypin jäädytys

Jatkokehitys