Korkean saatavuuden palvelinratkaisut

Toimivat palvelimet turvaavat liiketoimintasi

Palvelinratkaisu riippuu asiakkaan tarpeista. Jos sivusto voi olla ajoittain poissa käytöstä, yhden palvelimen ratkaisu on riittävä. Verkkokauppojen tapauksessa kuitenkin saatavuus pitäisi olla turvattu, jolloin suosittelemme korkean saatavuuden ratkaisua. Laajojen tai vaativien sovellusten kanssa ratkaisut muuttuvat yhä monimutkaisemmaksi.

Kustannustehokas ratkaisu

Korkean käytettävyyden ratkaisut vaativat useita palvelimia ja ovat siksi monimutkaisempia ja kalliimpia kuin yhden palvelimen ratkaisu. Qmealla on kuitenkin kokemusta mahdollisimman kustannustehokkaista kolmen palvelimen ratkaisuista, joissa kuormantasaus, tietokanta ja verkkosivusto on sijoitettu osin samoille palvelimille. Wordpressin kanssa käytämme tässä toteutuksessa jaettua levyä useamman palvelimen välillä.

Vaativammat ratkaisut

Jos asiakkaalla on tiukat tietoturvavaatimukset tai sivuston kuorma on huomattava, tulee sovelluskerros erottaa tietokantakerroksesta eri palvelimille. Tällä saavutetaan seuraavat hyödyt:

  • Erillinen pääsynhallinta tietokantaan ja sovellukseen
  • Sovellusta ja tietokantaa voidaan skaalata erikseen kuorman mukaan

Tällaisessa ratkaisussa tarvitaan vähintään 5 palvelinta.

Container-ratkaisut ja Docker

Eri sovelluksia voidaan tarpeen mukaan erottaa toisistaan myös omiksi “konteiksi” (container). Jokainen kontti sisältää oman ajoympäristönsä ja ne ovat tietoturvamielessä erossa toisistaan. Konttien etuna on myös helppo uudistaminen ja päivitettävyys; sama ohjelma voidaan ajaa kahtena eri versiona konttien avulla ja varmistaa siten uuden version toimivuus turvallisesti vaikkapa ohjaamalla liikenteestä 10% uudelle versiolle. Konttien suorittamiseen tarvitaan yksinkertaisimmillaan Docker-ohjelmisto. Qmealla on kokemusta konttien käytöstä ja tarvittaessa voimme määrittää asiakkaalle sopivan kevyen ratkaisun yhdellä tai usealla palvelimella.

Konttien hyödyt pähkinänkuoressa:

  • Kontti varaa palvelimelta vain tarvitsemansa resurssit ja niiden käyttö voi laskea IT-kuluja.
  • Kontteja on helppo lisätä olemassaolevalle palvelimelle, mikä nopeuttaa kehitystä.
  • Kontit käynnistyvät nopeammin kuin palvelimet ja niitä voi helposti käyttää väliaikaisesti.
  • Jos sovellus vaatii vanhoja ohjelmistoversioita, kontin sisällä ne voidaan eristää ilman työlästä palvelinhallintaa.
  • Kontin avulla ohjelmiston kehittäjä voi ajaa tuotantoa vastaavaa versio omassa kehitysympäristössään.
  • Valmiita kontteja on saatavilla monien valmispalveluiden ajamiseen.

Kubernetes

Miten varmistetaan että kaikki tarvittavat kontit ovat toiminnassa jos niitä ajetaan useilla palvelimilla? Ratkaisun tarjoaa konttien orkestrointi (container orchestration). Suosituin orkestrointijärjestelmä on Kubernetes. Qmealla on kokemusta Kuberneteksen käytöstä ja tarvittaessa voimme määrittää asiakkaalle sopivan ratkaisun esim. Amazon EKS:n avulla.