Qmean tarina

Qmea perustettiin vuonna 2012 keväällä kaverusten toimesta saunaillan päätteeksi. Tarinan päähenkilöt ovat Kimmo ja Sami, joita yhdisti intohimo musiikkiin ja tietotekniikkaan. Tähän aikaan he asuivat lähellä toisiaan Helsingin Laajasalon merellisissä maisemissa. Vellokset päättivät perustaa firman, koska heiltä oli jatkuvasti kysytty palveluita niin verkkopalveluiden kuin mediatuotannon saralla. Molemmilla oli kertynyt jo pitkä ammatillinen kokemus IT-alan ja media-alan töistä, joten mikäpä olisi ollut parempi yhdistävä tekijä tai syy tavata säännöllisemmin kuin perustaa yhteinen yritys.

Jo perustamisen alkuvaiheessa Qmea havaitsi, että ohjelmistoalalla ei usein ymmärretä ulkoasun ja käytettävyyden merkitystä ja markkinointitoimistoilla on tietoturva-, ohjelmointi- ja järjestelmäosaamisen alueilla usein puutteita. Strategiana oli heti alusta alkaen tarjota molempien maailmojen parhaat puolet palvelukokonaisuutena.

Eräs mieleenpainuva projekti perustamisvuodelta oli arkidea.fi -sivuston kehitys, minkä yhteydessä otimme loistavat arkkitehtuurivalokuvat Arkidean pääkohteista Lappeenrannassa ja Helsingissä.

Vuonna 2022 Qmea on edelleen saman vision takana, jolla Qmea aikanaan starttasi. Olemme toki kasvaneet ja kehittyneet, mutta Qmean ydin on edelleen toimia ohjelmistotalona mainostoimistokyvyillä. Ydinosaamistamme ovat verkkopalvelut, joita toteutetaan Samin ja Kimmon johdolla. Nämä taidot yhdistettynä Hannan luotsaamiin digimarkkinointipalveluihin, Annaliisan visuaaliseen silmään ja design kykyihin sekä Ilkan koordinoimiin mediatuotantopalveluihin antavat mahdollisuuden tarjota kaikki ostajan tarvitsemat palvelut yhden katon alta asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja samalla intohimolla sekä rakkaudella jolla 2012 aloitettiin.

Tyypilliseen verkkopalveluprojektiimme kuuluvat graafinen suunnittelu, ohjelmistotuotanto ja mobiilisoveltuvuuden toteuttaminen noudattaen asiakkaan design-vaatimuksia. Somepreesenssin ja verkkosivujen visualiteetin luomiseksi meillä on laadukas kalusto sekä video- että valokuvaukseen. Lisäksi hallitsemme myös tietojärjestelmät ja voimme integroida sovelluksen taustajärjestelmäksi niin verkkokaupan tarjoukset, sosiaalisen median rajapinnat, yrityksen palvelimella olevan palvelut tai vaikkapa asiakashallintajärjestelmän.

Turvallisuus ja vastuullisuus kaikki kaikessa

Ideasta toteutukseen ripeästi etenevät verkkopalveluratkaisut, digitaaliset markkinointikampanjat tai vaikkapa sosiaalisen median integraatiot voivat muodostaa tietoturvariskin. Kun mukana on vielä yritysdataa ja mahdollinen käyttäjien tunnistaminen tai käyttäjätietojen hallinta, ottaen lisäksi huomioon uudet GDPR vaatimukset, on järjestelmien osaaminen erittäin tärkeää. Lisäksi riskiä lisää palvelun kerrostuminen, jos vaikeammat tekniset toteutukset siirretään toimittajalta alihankkijalle. Meillä kokonaisuus tehdään tiimityönä yrityksen sisällä, asiat on mietitty jo etukäteen ja tarjoamme aina mukaan myös tietoturvaulottuvuuden.

Qmea tarjoaa luotettavan palvelukokonaisuuden ilman tarvetta hajauttaa verkkoratkaisuja usella eri toimijalle.