Hakukoneoptimointi

Päämääränä verkkosivuston näkyvyyden parantaminen

Hakukoneiden (Google ylivoimaisesti suosituimpana) tulossivujen ensimmäisillä sijoilla olevat hakutulokset keräävät eniten klikkauksia ja eniten liikennettä ja samalla mahdollisuuksia hankkia asiakkaita. Toiselle hakutulossivulle harva eksyy. Näin ollen ei ole samantekevää, miten verkkosivusto eri hakusanoilla saa näkyvyyttä.

Hakukoneoptimoinnin (Search Engine Optimization, SEO) tavoitteena on nostaa sivustoa hakukoneiden orgaanisissa tuloksissa mahdollisimman korkealle. Hakukoneoptimointi voidaan polkaista käyntiin jo sivun suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, mutta se on jatkuva, pitkäjänteinen prosessi.

Hakukoneoptimoinnin osa-alueet

Tekninen hakukoneoptimointi perustuu mm. siihen, miten verkkosivu on rakennettu, millainen on sen sivustohierarkia, miten nopeasti sivut latautuvat ja mikä on niiden käytettävyys mobiililaitteilla.

Hakukoneoptimointia voidaan tehdä verkkosivujen sisällä (on-page SEO). Esimerkkejä sivun hakukoneoptimointikohteista ovat sen sisältö, otsikot ja ylätunnisteet, kuvat, otsikkotunnisteet, metakuvaukset ja strukturoidut tiedot. Oleellista on myös, että robotit pystyvät indeksoimaan sivut ja sivuston sisäiset linkitykset ovat kunnossa.

Hakukoneoptimointia tehdään myös itse sivuston ulkopuolella. Useimmiten tämä liittyy linkkien luomiseen, mutta se voi sisältää myös esim. sosiaalista mediaa tai bränditietoisuuden lisäämistä. Myös paikallisen näkyvyyden parantaminen esim. Googlen My Business -profiiilin avulla on syytä huomioida.

Hakukoneoptimoinnin vaiheet

Nykytilanteen kartoitus

Hakukoneoptimointi lähtee liikkeelle nykytilanteen ja toiveiden kartoituksesta. Kartoitetaan aihepiiriin liittyviä hakusanoja ja tehdään niistä avainsana-analyysi. Sen perusteella nähdään, kuinka paljon ja millä hakusanoilla ihmiset verkossa aihetta hakevat ja miten verkkosivut tällä hetkellä hakutuloksissa näkyvät.

Suunnittelu

Kartoituksessa saatu tieto ja käytössä olevat resurssit huomioiden valitaan optimoitavat avainsanat ja suunnitellaan tehtävät toimenpiteet. Nämä voivat liittyä paitsi sisältöjen tuotantoon, myös teknisiin toimenpiteisiin ja sivuston rakenteeseen.

Toteutus

Toteutus on pitkäjänteinen, jatkuva prosessi, jossa toteutetaan mahdollisia teknisiä parannuksia, linkkien lisäämistä, vanhan sisällön parannuksia ja uuden sisällön luomista. Samalla seurataan tulosten kehittymistä ja pyritään korjaamaan ongelmakohtia ja puutteita.