Projektiosaaminen

Laadukas, osaava ja ketterä projektinhallintamme auttaa toteuttamaan tavoitteet onnistuneesti ajallaan. Ymmärrämme, milloin perinteinen projektinhallinta on paikallaan ja tilanteet, joissa ketterät menetelmät ja iteratiivinen kehitys tuottavat parhaan tuloksen

Projektinhallinta

Qmea tarjoaa aina asiakkaalle kokonaisvaltaisen projektiosaamisemme. Projektimme alkaa laadukkaasta valmistelusta asiakaslähtöiseen suunnitteluun. Projekti operoidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa päättyen aikataulun mukaiseen projektin päättämiseen ja materiaalin luovutukseen. Ennen projektin aloittamista käymme tarkasti läpi asiakkaan kanssa liiketoiminnan tarpeet, sidosryhmät ja odotukset, jotta saamme yhdessä aikaiseksi onnistuneen projektin. Pienenkin hankkeen onnistumiseen vaikuttaa molemminpuolinen ymmärrys siitä mitä tehdään. Jo projektin alussa otamme huomioon myös projektin jalkauttamiseen liittyvät jälkityöt ja mahdolliset liitokset asiakkaan prosesseihin.

projektiammattilainen

Projektinhallinnan ammattilainen heti käytössäsi

Qmea tarjoaa jokaiseen projektiin ammattitaitoisen projektiosaamisen ja osaajan asiakkaan yhteyshenkilöksi. Asiakkaan tyytyväisyys on tärkein kriteerimme ja siksi haluammekin määritellä yhdessä asiakkaan kanssa halutun ratkaisun ominaisuudet ja toimitamme sovitun kokonaisuuden. Haluamme taata laadukasta palvelua, joka tähtää toteutuksemme onnistuneeseen ja ryhdikkääseen käyttöönottoon.

Projektin jalkauttaminen on puoli ruokaa!

Laadukas dokumentaatio ja jälkityöt prosessi-integraatioineen ovat asiakkaalle yhtä tärkeää kuin onnistunut projektin läpivienti. Hoidamme projektit alusta loppuun laadukaasti ja tarvittaessa autamme jalkauttamassa projektin osaksi asiakkaan muita prosesseja. Myös jatkokehitys ja mahdolliset tulevaisuuden roadmapit kuuluvat palveluumme. Hyvä ja tehokas projektin rajaaminen jo suunnitteluvaiheessa suuntaa tekemisen olennaiseen. Kaikkea ei välttämättä ole järkevää rakentaa kerralla, joten kehitysvaiheessa iteratiivinen projektinhallinta pitää jatkuvasti paketin kasassa ja asiakkaan ajan tasalla. Yhteistyössä syntyy paras mahdollinen win-win tilanne. Tyytyväisyytesi on meille tärkeintä!

Joustavaa projektinhallintaa

Qmea käyttää joustavasti eri projektimalleja projektin tyypin ja koon mukaan. Pystymme joustavasti tekemään kiireellisiä pikahankkeita tai suuria asiakashankkeita, johon kuuluu asiakasympäristön palvelujen määritys ja niiden integraatioiden konfigurointi.

Projektimallit

Valitsemme projektiin parhaiten sopivan projektimallin. Ohjelmistokehityksessä käytämme aina ketteriä työskentelytapoja, joissa tärkeänä osana on toteuttaa lyhyitä milestoneja eli sprinttejä. Näin projektin eteneminen, raportointi ja tarvittaessa suunnan muuttaminen onnistuvat ketterästi.
Suuremmissa ja monimutkaisimmissa asiakashankkeissa käytämme omaa Qmea Enterprise Project Management -projektimallia, joka sisältää elementtejä palvelumuotoilusta, ketteristä menetelmistä ja ITIL-mallista.

Ketterä kehitys

Ketterät menetelmät

Projektityökalupakkiimme kuuluvat olennaisena osana ketterät menetelmät Scrum ja Kanban. Ketterät menetelmät auttavat muutoshallinnassa, projektin toimintojen priorisoinnissa, kommunikaatiossa ja seurannassa. Suunnittelu, muutokset ja testaus tapahtuvat jatkuvasti eivätkä erillisinä blokkeina. Ketterät menetelmät toimivat erityisesti projekteissa, joiden tulosta ei voida määritellä kovin tarkasti etukäteen. Lisäksi ketterät menetelmät toimivat luovassa työssä, koska projektin tekijät itseohjautuvat. Perinteistä hankevalmistelua ei kuitenkaan kannata unohtaa; ketterät menetelmät ovat parhaimmillaan, kun projektin on edennyt toteutusvaiheeseen.

Koulutamme myös asiakkaan ymmärtämään ketteriä ja iteratiivisia menetelmiä, jos ne eivät ole ennestään tuttuja. Ketteriä menetelmiä voidaan soveltaa myös ohjelmistotuotannon ulkopuolella, ja autamme mielemmämme asiakasta kehittämään projektinhallintaansa tehokkaammaksi niiden avulla.

Palvelumuotoilu

Käytämme palvelumuotoiluprosessia jäsentämään monimutkaisia hankkeita. Palvelumuotoilu auttaa yhdistämään liiketoiminnalliset tavoitteet asiakasnäkökulmaan. Palvelumuotoiluprosessissa huomio kiinnittyy teknologia/tuotelähtöisyyden sijaan asiakaslähtöisyyteen. Tärkeitä osia palvelutuotannossa ovat asiakasymmärrys, konseptointi, prototyypit ja mittaaminen. Qmean vahvuus on digitaalisten kanavien osaaminen, mutta yhteistyökumppaniemme kanssa voimme tarjota myös kattavaa monikanavaista palvelumuotoilua.

Ota yhteyttä, ja projektisi onnistuvat!