Palvelut

Valitse seuraavista palveluista:

Miksi Qmea?

Qmea on ohjelmistotalo mainostoimistokyvyillä. Ydinosaamistamme ovat verkkosivustot, graafinen suunnittelu, ohjelmistotuotanto ja mobiilisovellukset noudattaen aina asiakkaan design-vaatimuksia. Hallitsemme myös tietojärjestelmät, joten voimme integroida sovelluksen taustajärjestelmäksi sosiaalisen median rajapinnan, yrityksen palvelimella oleva palvelu tai vaikkapa käyttäjätietojärjestelmä.

Ohjelmistoalalla ei usein ymmärretä ulkoasun ja käytettävyyden merkitystä.
Mainostoimistojen kanssa monet asiakkaamme ovat taas havainneet ongelmaksi heikon tietotaidon tietoturva-, ohjelmointi- ja järjestelmäosaamisen alueilla. Qmea tarjoaa molempien maailmojen parhaat puolet palvelukokonaisuutena.

Nopeasti ideasta toteutukseen etenevät verkkoapplikaatiot, interaktiiviset digitaaliset markkinointikampanjat, mobiiliapplikaatiot tai vaikkapa sosiaalisen median integraatiot voivat muodostaa tietoturvariskin. Kun mukana on vielä yritysdataa ja mahdollinen käyttäjien tunnistaminen tai käyttäjätietojen hallinta (identiteetinhallinta), on järjestelmien osaaminen erittäin tärkeää. Lisäksi riskiä lisää palvelun kerrostuminen, jos vaikeammat tekniset toteutukset siirretään toimittajalta alihankkijalle.
Meillä kokonaisuus tehdään tiimityönä yrityksen sisällä, asiat on mietitty jo etukäteen ja tarjoamme aina mukaan myös tietoturvaulottuvuuden.

Qmea tarjoaa teille luotettavan palvelukokonaisuuden.

DIGITAL SOLUTIONS WITH LOVE!